Villkor

Vaccinationer & hälsokrav

Vi tar bara emot friska katter där ägaren kan lämna ett korrekt vaccinationsintyg i original och i enlighet med vad som anges nedan. När du lämnar din katt sparar vi en kopia på vaccinationsintyget.


Grundvaccination

Normalt sker vaccination mot kattpest och kattsnuva vid 8 v och 12 v ålder, dessa med 3-4 veckors mellanrum. Båda vaccinationerna ska innehålla vaccin mot både kattsnuva och kattpest. 15 dagar efter den andra vaccinationen har katten ett maximalt skydd.


Efter grundvaccinationen upprepas vaccinationen mot kattsnuva och kattpest inom 12 månader. Därefter sker vaccination mot kattsnuva varje år och mot kattpest vartannat eller vart tredje år, beroende på vaccin. Om katten inte har vaccinerats på mer än 1 år så ska grundvaccinationen göras om med 2 vaccinationer mot kattsnuva och kattpest med 3-4 veckors mellanrum.  


Vi rekommenderar att katten avmaskas någon tid innan vistelsen hos oss, om det är en utekatt och den har mask. Upptäcker vi att katten har mask avmaskar vi katten och debiterar för dessa utlägg samt extra städning. Katten får inte ha ohyra och kontrollera din katt så att den inte har fästingar innan ankomst. Könsmogna hankatter, dvs över 6 månaders ålder, ska vara kastrerade. Katter som nyser och har rinnande nos får stanna hemma.

Det är ditt ansvar som kattägare att se till att din katt är fri från smitta.
Om katten behöver medicineras hjälper vi till med detta kostnadsfritt 2 ggr/dag. Viss sårvård kan vi även bistå med. 

Insulin ger vi ej.


Kloklippning

Vi utför kloklippning i samband med kattens vistelse hos oss som bokas vid ordinarie bokningstillfälle. Detta utförs på katter som är vana vid kloklippning eller förstagångskatter. Om det av någon anledning inte skulle kunna utföras säkert pga kattens ovilja betalas kostnaden tillbaka.


Sjukdom

Blir katten sjuk under vistelsen kontaktar vi ägaren eller annan kontaktperson för samråd om veterinärvård. I andra hand rådgör vi med vår veterinär. Alla kostnader i samband med vården t ex medicin, resor etc betalas av ägaren senast när katten hämtas ut. Lämna  en kopia på ert försäkringsbrev till oss vid incheckning.


Marks Kattpensionats ansvar

• Kattpensionatet sköter den dagliga omvårdnaden av katten

• Kattpensionatet ansvarar för att rummen följer Jordbruksverkets regler

• Kattpensionatet ansvarar för att kattrummet städas och vädras noga varje dag

• Kattpensionatet tillhandahåller vatten och mat och har det under uppsikt minst 2 ggr per dag

• Kattpensionatet ser till kattens bästa och anlitar veterinär om katten blir sjuk. I första hand söker vi samråd med kattägaren


Betalningsvillkor/Avbokning

Betalning sker via faktura från Marks Kattpensionat innan incheckning. Avbokning måste ske senast 1 månad före incheckning under högsäsong. Högsäsong är 10 juni - 31 augusti, v 44 (höstlovet), 11 dec- 28 feb, en vecka före och efter Påsk samt påskhelgen. Under övriga året ska avbokning senast ske 7 dagar innan incheckning. Annars måste vi tyvärr debitera dig för det du har bokat .


Bokning som sker närmare incheckning än 1 månad under högsäsong skall betalas i direkt samband med bokning för att bokningen ska vara bekräftad och denna betalning återfås ej. Samma gäller bokning under lågsäsong om bokning sker inom 14 dagar innan incheckning skall betalning ske i samband med bokning för att vara bekräftad och återfås ej.

Marks Kattpensionat kan närsomhels kräva in betalning för bokad plats om det ses nödvändigt.


Tillstånd & ansvarsförsäkring

Vi innehar tillstånd enligt 16 § DjurskyddslagenVillkor